Odporúčaný výkon je výsledkom noriem a skúseností z mnohých reálnych inštalácií FLEXIT zariadení.

Ladenie prietokov sa vykonáva anemometrom pre každý vetrací stupeň zvlášť. Oba vetracie stupne sa nastavujú na rovnaký prietok pre dosiahnutie rovnotlaku vetrania. 

Ideálne je vykonať ladenie na nasávaní a výfuku pre exteriér. Ak nie je možný prístup k interiéru, je možné vykonať meranie a ladenie systému na súčte celého domu na jednotlivých tanierikoch.

V prípade záujmu o nastavenie alebo kontrolu prietokov FLEXIT technikom nás kontaktujte.