Výpočet Flexit Select

Po vyplnení formuláru obdržíte bezplatný výpočet Flexit Select.  

  • *zvoľte 1,5 podlaží, ak je plocha domu na hornom podlaží menšia, než plocha na spodnom podlaží
  • Plochy, ktoré sú spojené s exteriérom alebo zemou a umožňujú únik tepla.
  • Súčet podlahových plôch obytných miestností, a miestností príslušenstva budovy bez lodžií, balkónov a terás.
  • Výška v jednotlivej miestnosti.
  • Priemerný súčiniteľ prechodu tepla „Um“ vyjadruje pomer súčiniteľov prechodu tepla „Ui“ stavebných konštrukcií tvoriacich teplovýmennú plochu obálky budovy.
  • Drop files here or
    Max. file size: 512 MB.